onsdag den 22. april 2009

Skjønaa - Skjøn - Skjøn farveleg

Et ordspil.
Jeg er oprindelig døbt "Dietz".
Lige efter krigen var det oplagt negativt at hedde sådan. Desuden lærte vi først bogstavet "z" sent i skolen, ingen kunne stave til navnet eller udtale det. Jeg blev derfor kaldt et dansk "sen" navn igennem min barndom, kun på papiret, hed jeg Dietz.
Da jeg giftede mig, tog jeg min mands efternavn, den svære tid gennem barndommen hang endnu ved - det var til et "sen".
Ingen havde tænkt på navneforandring, da der dukkede 2 "gamle" ugifte onkler op. De havde navnet Skjønaa. Det var et familie navn, som med de 2 ville dø ud. Deres ønske var, at deres søstersøn ville videreføre navnet Skjønaa og dermed slægtens historie.
Søstersønnen var min mands far,som dengang overlod til sin søn at tage sin farmors ungpigenavn.Navnet stammer fra Fyn, det er "pære dansk", men for mange svært at stave til, endsige udtale -
Navnet er fra tiden tilbage, hvor H. C. Andersen skrev sine eventyr, hvor ord som "kjøn, skjøn og Kjøbenhavn var naturlige i det danske sprog og hvor digtere og kunstnere var faste gæster på "Herregårdene" i måneder i træk. Der blev underholdt, leget, læst op og lavet udflugter i omegnen, det var længe før radio og tv.
PÅ Fyn ligger Herregården Brahetrolleborg.
Digteren Baggesen var engang "gæst" på Brahetrolleborg. Grevinden og Baggesen fandt på en "leg", de ville navngive alle de små bøndergårde (under Brahetrolleborg), som var blevet selvstændige ved Stavnsbåndets ophør i 1788.
Et sted bugter åen sig gennem landskabet, der ligger 2 gårde, den ene fik navnet Skjønaa. Det blev samtidig bestemt, at børn der, efter navngivningen, blev født på gården fik gårdens navn. Min mands farmor var den første med navnet Skjønaa.
Vi har 2 børn, der er døbt Skjønaa, med den gamle stavemåde og udtale. De har igen henholdsvis 3 og 2 børn, der alle hedder Skjønaa.
Min mand havde en faster. Hendes familie kunne også få navnet, ligesom der er en anden "gren" i familien har navnet Skjønaa, men det bruges ikke meget.
Jeg har valgt at bruge Skjønaa i forbindelse med mine malerier og skriverier.
Det er så dansk, det er et navn med historie, der er farver i navnet og poisi. Jeg smiler inden i, når nogen spørger om det er norsk.

Ingen kommentarer: