tirsdag den 23. november 2010

Et Ridehus

Oktober - november det er efterår og udstillingstid, og det er en travl tid. Egentlig begynder efteråret noget før, jeg regner november med til vinteren - det er mørkt og koldt nu.


Sønserjydsk Malersammenslutning af 1935 af holder den årlige Efterårsudstilling.
Tilmeldingen sker allerede midt i oktober, der indbetales et gebyr. Sidste fredag i måneden indleveres værkerne til censur. Censuren sker lørdag - søndag. Der er 3 censorer, og der er udskiftning hvert år.
I år var udstillingen flyttet til et nyt sted Ridehuset i Haderslev.
Det er et "skønt gammelt hus", der ejes af kommunen, der er påbegyndt restaurering, det var meningen, at der skulle være bazar, men økonomien slog ikke til. Huset er et/en "stald", hvor folk der skulle handle, og kom til byen med heste/vogn, kunne opstalde hestene.

Jeg husker fra min barndom og ungdom, at vi også havde en "stald" på Store Klint. (Hotel)
Det er svagt, at jeg husker hestene, det var lige omkring krigen, at folk endnu kom med hest og vogn, og at hestene skulle ind i stalden.
Der blev cykel pakering "Cykelstalden", efter krigen, og der var vagt på, så folk var sikre på, at cykler og bagage var vel opbevaret. Lugten af hest blev hængene, jeg synes, at det var så hyggeligt, selv om der ikke var spor af heste. Da knallertet overtog cyklernes brug, sluttede brugen af stalden.
Det var en mønjerødmalet træstald med sorttjæret tag. I den anden ende af bygningen, var der et par garager, man havde taget højde for "automobilet", da man byggede.

Efterårsudstillingen 2010 blev anderledes.
Det var en "ny bestyrelse" andre hjælpere, og en anden censur.Først og fremmest var det nyt lokale. Lokalet i sig selv var ikke en udfordring, man kan sige, at visse mangler var udfordrende. Ellers var det bare om at bruge fantasien. Det gjorde man - med det samme blev det bestemt, hvor "keramikken" skulle være, og hvor der skulle være gratis kaffe - et hyggeligt og tiltrængt indslag. Folk kunne sætte sig ved et par borde med den varme kaffe og få en hyggelig snak.
Det var en stor lettelse, at malerierne ikke skulle flyttes efter censur. Det foregik vist planmæssigt. Der var nogle nye tiltag i år, omkring kataloget. Alle solgte kataloger ville have et nr. og der ville blive trukket et nr. ud hver udstillingsdag kl. 16. Gevinsterne var sponsoreret af medlemmer af foreningen. Noget nyt var også bestemmelsen, at der kun skulle navn/billedtitel på udstillere i kataloget. Det er af hensyn til SMS og salg af de udstillede værker. Ofte er det sket, at salg er foregået "privat", efter udstillingerne. Det er ikke godt da SMS får % af salg, og indkomsten er med til at finansiere udstillingen.
Udstillingslokalet var lyst og venligt, skodderne var åbne - man havde pudset vinduerne - lyset strømmede ind, der var grømme planter, krukker med grene/blomster og der var luft mellem de udstillede værker. Udstillingen var anderledes. Mange malerier var valgt fra. Det er ikke ensbetydende med, at de var dårlige, det er ene og alene censorernes valg. Der var akademi uddandede kunstnere, og meget sælgende, der ikke deltog, og aldeles ukendte der fik en chance. Det er noget af en udfordring. Censorene var Jesper Kristiansen, Ole Prip og Thomas Lunau. De havde været meget omhyggelige, og set meget på alle værker, med stor respekt.
Jeg kunne tænke mig, at der var mindst en kvindelig censor. Det er så mange kvindelige kunstnere, og deres kundtneriske udtryk er ikke det samme som mænds, så bl.a. derfor.

Åbningen af udstillingen foregik ved at formanden bød velkommen, det var vist en lidt nervøs formand, det gik nu fint. Derefter var det Grevinde Sussies tur.
Hun var flot som altid, med dragt og hat, det blev meget kort, at hun erklærede udstillingen åben. Mon ikke at hun frøs, det var koldt. Der manglede noget - man havde vist sparet den traditionelle middag, og "glemt" blomster, lidt flovt. Så blev der budt vin og saltstænger, glas til greveparret og plastik til publikum.
Jeg manglede i den grad, at der var en censor, der udtalte sig om malerierne og udstillingen.
Forklarede hvorfor udstillingen i år blev som den blev, og om man "gik" efter noget bestemt.
Så ville vi have noget at "arbejde" videre med, i det hele synes jeg, at censorerene var meget lidt synlige. Normalt ville man have vidst, hvem de var - og kunne derved have fået en "snak."
Jeg kunne godt tænke mig at SMS på længere sigt anskaffede sig rigtige glas, og at der kom nogle fade med frugt ( ex. melon, appelsin, gulerod) man får det på de fleste andre ferniseringer.
Der var fin tilslutning af publikum, naturligvis også en del tilknyttede til udstillerne. Folk gik rundt og var positive, der var flere, der besøgte den lille kaffebod, det var småkoldt.
Jeg sad ved indgangen og solgte kataloger, det var ikke mange, synes jeg, de fleste havde jo gratis katalog, fordi de var udstillere, og derfor deltog ikke i konkurrencen.
Mit maleri var til udlodning første dag, og der var da nogen interesse. Klokken nærmede sig 16. Formanden gik på talerstolen, der blev trukket et nr. og spændingen blev udløst -

En dame som ellers skulle hjem, var næsten overbevist om at hun ville vinde - hvis hun gik. Det blev nu en anden, vinderen blev meget glad, havde netop malet vægge, (hvide) og skulle nu hjem og hænge maleriet op på den nye væg.


Jeg har tænkt en del på at udlodningen burde "fylde" mere. Den skal omtales i "reklamer". Eventuelle kunstnere/givere burde nævnes ved navn (ex. i katalog), og alle værker skal "udstilles" - som - gevinster. Det kunne måske sælge flere katelog.

Efter kl 16 tyndede det ud i de besøgende, og vi andre glædede os til at komme hjem i varmen. Det havde i det store hele været en vellykket Efterårsudstilling. Forandringer/forbedringer må komme efterhånden, "det var en prøve" som man siger, og vellykket.

Ridehuset er meget velegnet og kan blive stedet for SMS udstillinger.

Jeg holder meget af min brændeovn. AB


torsdag den 18. november 2010

Generalforsamling i Haderslev

Det var igen blevet udstillings tid. Efterårsudstilling.
Først Generalforsamlingen i SMS.
Der er kommet ny bestyrelse i "Sønderjydsk Malersammenslutning af 1935". Det var meget mærkbart til generalforsamlingen. Der var meget på programmet, og der blev stillet flere spørgsmål, og der kom kommentarer for og imod - der sker fornyelse, forandring, selv om "vi holder på de gamle traditioner." Der var en del snak om nyt navn - foreningen havde nemlig (misforstået) modtaget opfordring til at optage "maler elever" - ;) "Uenigheden" gjorde at man udsatte navne problemet -
Et emne var "Hjemmesiden". Endelig - Der var store planer om en hjemmeside, og den lød spændende så, der arbejdes videre med den. Vi vil få vores malerier med på siden ++
Efterårs udstillingen flyttes i år til et nyt sted "Ridehuset" nede ved lystbådehavnen i Haderslev. Det vil være en lettelse for de frivillige medarbejdere, og spare en masse flytning af malerierne, før og efter censur. Desuden vil det være nemmere at hænge op, fordi der ikke skal bruges så mange paneler, som er tunge at flytte rundt med. Man har flere gode ideer, bl.a. en lille cafe med varm kaffe -
Der er gener, manglende varme og el, noget der på lang sigt, vil være det første, der skal ordnes, hvis lokalet skal lejes ud. Ridehuset, som ejes af kommunen, er delvis restaureret, skulle have været Bazar. Huset er et stort lokale, og meget velegnet til netop udstillinger som vores Efterårsudstilling. Har talt om at fremrykke den p.g.a. det med varmen -
Så er der også tale om en forårsudstilling - en 20x20. Man køber lærreder 20x20 hos SMS, og deltager med et x antal malerier i en (salgs) udstilling. Publikum kan flytte rundt på malerierne, som står på "lister", og "købere" må tage malerierne med hjem med det samme.
Der er ingen censur - alle kan deltage. Det kan blive spændende, og bestemt en udfordring.
Foreningen SMS har store forventninger til eksperimentet.
Så blev der efterlyst frivillige til hjælp - i mange år har det været de samme som år efter år stod for det store arbejde, det er at få en udstilling op at stå. der var kun få der meldte sig. Et andet tiltag var, at en fra SMS gav et emne til udlodning (ialt 3), det skulle ske på købte kataloger, de ville have påført et nr., som ville blive trukket kl. 16 hver dag. Jeg havde mailet, at jeg gav et af mine fuglemalerier - måske lidt reklame ;)
Der arbejdes med navnet - det er ikke nemt at lave om, så man ender nok med forkortelsen SMS og holder ved 1935 i daglig omtale, det giver en vis pondus ;) i år 75 år.
På Generalgorsamlingen blev det især vedtaget at foreningen var Sønderjysk.
Det vil sige at medlemmerne i SMS, skal have en eller anden tilknytning til Sønderjylland. Man kan deltage i udstillingerne på samme betingelser, og hvis man bor i regionen.
Det kan måske være med til, at begrænse kendskabet til foreningen på længere sigt.
Jeg kan lide at være sammen med dem i SMS, det er trist når nogen forlader os af den ene eller anden grund. I år var der minde udstilling for to -
Jeg forsøger at være positiv overfor de nye ideer og tiltag, og byde nye medlemmer velkommen. Det jeg finder mest trist, er at der er medlemmer, som ikke deltager i foreningens gøremål. Det er en lille forening, på kun godt 25 medlemmer, og der er "folk" på venteliste. Et forslag til begrænsning al medlemsskab, ved udeblivelse af udstilling/møder, blev nedstemt. Der blev dog åbnet for at man kunne "ryge ud" og blive passivt medlem, så var der plads for en mere aktiv ,som kunne have interesse.
Lige nu er der lukket ned for passive medlemmer - Bent var en af dem, han er jo altid med sammen med mig.(kørsel)
Det var med et tilbageblik en begivenhedsrig Generalgorsamling - senere hygge.
AB

tirsdag den 16. november 2010

Censur i Holsted 2010

Jeg havde længe tænkt, at der snart skulle ske noget på male-fronten.
Tiden løb fra mig, jeg havde det i mig, der var bare noget andet, der skulle fra hånden først.
Haven og "skovhaven" jeg følte, at begge dele blev forsømt og så drivhuset -
En kort rejse, en kæmpe oplevelse med en veninde, gav faktisk senere overskud til, at jeg satte mig foran stafeliet.
Jeg meldte malerier til censureret "Efterårsudstilling" i Sydjysk Kunstforening. Det var nogle malet i 2009, fugle motiver. De er lidt grønne i det. Dem jeg maler i år er mere klare, og varmere i farverne, det er stadig fugle - fantasifugle.
Jeg havde ikke deltaget 2009, som var første gang at kunstforeningen forsøgte sig med censur. Det var en sød udstilling, men virkede lidt "rodet". FX. var der "mange" billeder, og meget forskelligt fra samme kunstner.
Af mine indsendte 5 malerier kom der 3 med. Jeg var klar over, hvilket der var valgt fra - "Liggende svane". Det maleri giver altid undrende spørgsmål - "vender det ikke forkert? Svanen ligger på tværs - vendes maleriet står alle fuglene på hovedet ;) Derfor!
Ferniseringen var den 16. oktober i Galleri 46. Det var mange mennesker, folk kommer fra nær og fjern, og venner, familier støtter op om udstillerne. Ferniseringer er altid festlige. Først gik vi rundt og så udstillingen, og så blev der budt velkommen, og der var et "glas" og frugt og forskelligt "knas" -
I år var det en meget roligere udstilling, jeg synes ikke, at der var så mange billeder, og der var mere sammenhæng i den enkelte kunstners værker.
Filip havde et maleri med, det hang nede i gangen. Mine og Lenes malerier hang ovenpå, det var morsomt at tale med folk, som viste interesse for vores malerier. Lene havde 2 med. (de blev solgt) Vi mødtes kort, det er altid sejligt at ses, hun havde siddet i en trafik prop - kommer fra Århus.
Jeg fik dejlig vin 2 flasker, af Sigrid og Sigrunn, og Rigmor havde lækker Chokolade med, det var overvældende. Anna havde aldrig før oplevet en fernisering, så det var lidt spændende for hende. ( undrede sig over at der var så mange, men ingen hun kendte). Jeg mødte flere jeg kendte, dejligt at tale med mennesker med samme interesse.
Den ene censor kendte jeg bl.a. fra kursus, det er ejeren af galleriet Jørgen Steinicke, vi fik en kort snak om malerier og udstilling. Det havde været en god dag, hyggeligt at have Anna med, vi havde aftalt at spise sammen her hjemme - fik en kraftig suppe og æblekage.
Søndag den 31. oktober hentede vi så mine malerier igen, de var ikke solgt, selv om jeg havde haft dem sat ned i pris.
AB.